Monday, June 10, 2013

veterinar beograd

veterinar beograd

Smešten u beograd e otvoren 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji i 365 dana u godini da pomognu ako vaš ljubimac ima hitnu kada vaša porodica veterinara kancelarija zatvorena . Specijaliteti usluge su dostupne po dogovoru sa uputom od porodice veterinara . Mi smo lako dostupna kolima i javnog prevoza . veterinarske ambulante u beogradu  Naša bolnica je opremljena najsavremenijom dijagnostičkom i tehnologiju snimanja , uključujući digitalnu radiografiju , ultrasonografija , CT skener, MR , linearnog akceleratora za terapiju zračenjem , i na odeljenju intenzivne nege u kojoj rade 24 sata dnevno . veterinar beograd koje se nude na : • 24 / 7 Urgentna medicina • bihevioralnu medicinu • Kardiologija • Critical Care • Dermatologija • Interna medicinaveterinar beograd • Neurologija • Onkologija • Oftalmologija • Radiologija
Enhanced by Zemanta

No comments:

Post a Comment